Organitzada per Fundació Novessendes

La campanya "Sembra educació, recull futur" consistix en un projecte subvencionat per la Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana i organitzat per la Fundació Novessendes.

Esta és una Fundació Cívica de Betxí, a Castelló, que busca fomentar la responsabilitat social i el compromís cívic en favor de la comunitat i la resolució dels seus problemes. Ho fa per mitjà del suport a iniciatives de persones i organitzacions de la ciutadania, generant processos, implementant projectes i realitzant activitats participatives que aporten valor per al desenvolupament personal i social de l’entorn; per a la construcció d’un món més harmònic i sostenible.

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Al mateix temps, la fundació s’implica en la solidaritat amb els pobles més empobrits i el seu desenvolupament humà. Esta activitat li atorga una valuosa oportunitat per a l’educació en valors en els centres del seu entorn, perquè aporta un coneixement directe de “altres realitats” a la reflexió amb xiquets i jóvens, i un contacte entre alumnes de diferents nacionalitats.